Apasa aici pentru a cauta pizzerii dupa oras

Politica de Confidenţialitate „aşa cum este” se aplică siteului www.pizzas.ro.
Noi recunoaştem şi respectăm importanţa protejării confidenţialităţii vizitatorilor site-ului nostru www.pizzas.ro.
 
Protecţia Datelor şi Informaţiile Personale:
Avem nevoie să colectăm anumite detalii personale şi/sau ale companiei atunci când vă înregistraţi sau postaţi un anunţ la noi, pentru a vă facilita serviciile disponibile pe site-ul nostru. Acestea pot include numele/denumirea, adresa/sediul, numărul de telefon, adresa de e-mail şi alte informaţii de bază.

Toate aceste informaţii vor fi ţinute de www.pizzas.ro folosind măsurile de securitate adecvate asigurării celor mai înalte niveluri de securitate, integritate şi confidenţialitate.
Prin înregistrările detaliilor dvs pe web site, consimţiţi să vă contactăm prin e-mail, telefon sau poştă, cu informaţii relevante referitoare la serviciile de pe site-ul nostru.
Noi nu vindem şi nici nu inchiriem date ce ajută la identificarea unei persoane, unei terţe părti. Nu vă putem asigura că datele dvs personale nu vor fi niciodată dezvăluite în alte moduri decât cele descrise de noi în Politica de Confidenţialitate, şi asta din cauza mediului legislativ existent. De exemplu, ( fără a limita cele afirmate anterior ) putem fi fortaţi să dezvăluim anumite informaţii Guvernului sau unor terţe părţi în anumite circumstanţe, sau pot fi cazuri când o terţă parte poate intercepta ilegal sau accesa transmisii sau convorbiri private.
 
Protecţia Datelor Personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC EATER INTERNET CORP. SRL, proprietarul www.pizzas.ro va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dvs. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizaţi sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri şi servicii, a serviciilor de reclamă marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.
În momentul creării contului aveţi posibilitatea de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru prin bifarea căsuţei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.

SC EATER INTERNET CORP. SRL va putea transmite terţilor unele dintre datele furnizate de către dvs numai în condiţiile precizării scopului acestei transmiteri şi cu acordul prealabil al dvs, cerut în mod explicit.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Sunteţi de acord că ştergerea datelor personale ale dvs. va fi urmată de ştergerea contului dvs. din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul pizzas.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteţi face o cerere în scris cu cerinţa dvs., pe care să o trimiteţi apoi fie prin poşta scrisă la adresa Eater Internet Corp. S.R.L., str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucureşti, cu menţiunea “Pentru pizzas.ro”, fie prin email la adresa office@pizzas.ro.

SC Eater Internet Corp. S.R.L. este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.22877.
 
Date Tehnice:
Ne rezervăm dreptul da a colecta date tehnice despre tipul software-ului de browser web sau a sistemului de operare pe care îl folosiţi, având scopul de a urmari utilizarea site-ului sau îmbunătăţirea serviciului oferit prin site-ul nostru. Aceste informaţii nu vor fi folosite pentru a vă identifica pe dvs personal.
Vom putea, de asemenea, să plasăm o “cookie” pe hard disk-ul dvs. Ppentru a ne ajuta să vă identificăm atunci când vă introduceţi pe site, în aşa fel încât preferinţele dvs pot fi stocate şi vor putea fi utilizate în aceste scopuri. Vă puteţi îndepărta acele ”cookie” din calculatorul dvs oricând şi puteţi alege să dezactivaţi “cookies” prin setarile browser-ului dvs de internet.
 
Parola. Detalii de Contact:
Excepţie făcând cele menţionate în această rubrică, nu puteţi dezvălui parola dvs. unei terţe părţi nici să o împărţiţi cu o terţă parte. Dacă nu mai aveţi control asupra parolei dvs. pierdeţi controlul asupra informaţiilor dvs şi puteţi suporta consecinţele unor acţiuni interpretate ca fiind ale dvs.

Sunteţi de acord cu respectarea datelor personale ale celorlalţi clienţi/utilizatori pe care le obţineţi prin site-ul nostru sau printr-o tranzacţie sau comunicare; de aceea noi vă oferim dreptul de a utiliza aceste informaţii numai pentru: (a) comunicări care nu reprezintă mesaje comerciale nesolicitate, şi (b) în orice alt scop pentru care un astfel de utilizator optează, dar numai după ce a expus clar acest scop.

Ne rezervăm dreptul de a îmbunătăţi sau modifica această declaraţie de confidenţialitate oricând şi ca raspuns la schimbările aduse legislaţiilor aplicabile de confidenţialitate şi de protecţie a datelor.

Prezenta Politică de Confidenţialitate poate fi modificată oricând, în orice mod, fără nicio înştiintare prealabilă şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi faţă de clienţi/utilizatori. Orice modificare de acest fel va intra în vigoare din momentul afişării acesteia în cuprinsul Politicii de Confidenţialitate.